Pages Navigation Menu

komentarze polityczne i ekonomiczna

Dług publiczny

O ile deficyt budżetowy to kwota przekroczenia budżetu na dany rok, dług publiczny to suma deficytów z lat ubiegłych, sumaryczna kwota na jaką zapożyczone jest państwo.

Relacja długu publicznego do PKB zgodnie z ustaleniami traktatu z Maastricht nie powinna przekraczać 60%. Niestety, kryteria z Maastricht obowiązują tylko przez 2 lata przed wejściem kraju do Unii. Karą za ich nie przestrzeganie w tym okresie jest niemożność wstąpienia do wspólnoty. Jednak już po wejściu nic nie stoi na przeszkodzie wydawania pieniędzy podatników na umór. Wtedy to, w krajach zaczyna się wyścig partii do koryta, wszędzie wygląda on tak samo, i zasadniczo sprowadza się do obietnic rozdawnictwa po zwycięstwie.

Większość krajów europejskich nie spłaca swojego długu, ponieważ dług można spłacać z nadwyżki budżetowej, a ta za kilka lat będzie dla ekonomistów tylko pojęciem teoretycznym o którym będzie można usłyszeć na wykładach z historii ekonomii.

Wzrost długu (jako % PKB) w wybranych krajach europejskich w latach 2005-2011, oraz prognoza Komisji Europejskiej na 2030r.

 

Polska

– na dzień 21.12.2011 godz 0:18 dług publiczny w Polsce wynosi 816 712 296 181 zł i przyrasta w tempie (na oko) 1000zł na sekundę. Dług na mieszkańca to 21 446 zł

Obrazek ze strony narodowcy.net

Obrazek ze strony narodowcy.net

2005r. – 47,1%
2006r. – 47,7%
2007r. – 45%
2008r. – 47,1%
2009r. – 50,9%
2010r. – 55%
2011r. – 55,4%
2030r. – 108,9%

 

 

Grecja

nie robie

2005r. – 100,4%
2006r. – 106,1%
2007r. – 105,4%
2008r. – 110,7%
2009r. – 127,1%
2010r. – 142,8%
2011r. – 157,7%
2030r. – prognoza KE nie przewiduje istnienia państwa Grecja w 2030r.

 

 

Irlandia

irsh

2005r. – 27,4%
2006r. – 24,8%
2007r. – 25%
2008r. – 44%
2009r. – 65,6%
2010r. – 96,2%
2011r. – 112%
2030r. – 260,8%

 

Włochy

italia

2005r. – 105,8 %
2006r. – 106,6%
2007r. – 103,6%
2008r. – 106,3%
2009r. – 116,1%
2010r. – 142,8%
2011r. – 120,3%

 

 

 

Hiszpania

spanish

2005r. – 61,7%
2006r. – 63,9%
2007r. – 68,3%
2008r. – 71,6%
2009r. – 83%
2010r. – 93%
2011r. – 101,7%
2030r. – 188,2%

 

 

Francja w 2009r przekroczyła granice 75%

Niemcy i Wielka Brytania w 2010r przekroczyły granice 75%
Komisja Europejska przewiduje, że w 2030r. Dług Francji będzie sięgał 177,4% PKB, dług Wielkiej Brytanii 271,% PKB, i dług Niemiec 102% PKB.

ptaki europejskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrząc na te słupki z ulgą można stwierdzić, że w najbliższych latach, w dalszym ciągu najważniejszy będzie człowiek! Zwłaszcza taki który ma w dupie prace. Chwała wam, dzielni komisarze!

zobacz inne statystyki gospodarcze krajów europejskich

Leave a Comment

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins